JavaScript (JS) - metoda split


Spis treści:String.prototype.split()

split - to metoda obiektu String, pozwala rozdzielić string na części i zwrócić tablicę stringów wydzielonych za pomocą separatora (pierwszego parametru).


Składnia (Syntax) metody split


string.split()
string.split(separator)
string.split(separator, limit)

Parametry metody split


ParametrWymaganyTypOpis
separatorniestring / RegExpSeparator do podziału ciągu znaków na tablicę.
limitnienumberLimit elementów w tablicy zwracanych przez metodę.

Przykład użycia metody split