Assembler x86 Tutorial - Jak nauczyłem się assemblera


Spis treściWstęp

Gdy zacząłem już rozumieć paradygmaty programowania wysokopoziomowego (pisałem apki webowe, desktopowe), chciałem wiedzieć co jest pod spodem.

Jak to wszystko naprawdę działa, zacząłem szukać w internecie fraz typu programowanie niskopoziomowe. Natknąłem się na assemblera. Już wcześniej wiedziałem, co to jest, ale w ogóle nie rozumiałem tego języka. Myślałem, że pisze się w nim pod jakieś archaiczne 8-bitowe mikrokontrolery.

Czyli są różne assemblery?

Różne architektury procesorów, mają różne rozmiary rejestrów oraz różne instrukcje (rzecz jasna często się one pokrywają).

Generalnie assembler to język programowania niskiego poziomu, w którym jest bardzo duża zgodność między instrukcjami języka a instrukcjami w kodzie maszynowym.

Tutaj skupimy się na assemblerze pod architekturę x86 (to ta 32-bitowa).

Kod assemblera różni się też w zależności od kompilatora i składni (syntaxu).

Istnieją dwie składnie językowe assemblera:

 • Intel
 • AT&T

Czym róźnią się te składnie?

Tutaj prosty przykład operacji na pamięci:

Intel mov eax, [ebx] mov eax, [ebx+3]

AT&T movl (%ebx), %eax movl 3(%ebx), %eax

Składnia Intela zapewne wydaje się być prostsza. Składnia AT&T jest bardziej zbliżona do tego, jak wyglądają instrukcje w kodzie maszynowym.

Sam posługuje się zawsze składnią Intela.

Programowanie Niskopoziomowe - Co to jest?

Programowanie niskopoziomowe - w językach niskiego poziomu jedna operacja elementarna odpowiada najczęściej jednej operacji elementarnej procesora.

Operacje elementarne - ale co to znaczy?

Operacja elementarna - jest przykładowo operacją porównania dwóch liczb ze sobą.

W assemblerze x86 porównanie dwóch liczb wyglądałoby następująco: cmp eax, 3 ; <-- jedna operacja w języku assembler

W kodzie maszynowym x86 ta instrukcja wygląda tak: 83 F8 03 <-- jedna operacja w języku maszynowym procesora

Widać tutaj, jak ilość operacji w assemblerze pokrywa się z ilością operacji w języku maszynowym procesora.

Rejestry Procesora - Co to jest?

Na samym początku nauki assemblera nie rozumiałem, czym są rejestry procesora. W programowaniu mamy pojęcie zmiennej - zmienna jest zapisywana w pamięci operacyjnej (RAM) w danych strukturach systemu operacyjnego.

Rejestr - jest małą komórką pamięci w procesorze, dostęp do niej jest o wiele szybszy, niż do pamięci operacyjnej.

Każdy 64-bitowy procesor posiada rejestry 64-bitowe, które dzielą się na 32-bitowe, te na 16-bitowe, a te na 8-bitowe.

Tabela rejestrów (ogólnego przeznaczenia) procesora powinna wszystko rozjaśnić.

64 bit32 bit16 bit8 bit
raxeaxaxal
rbxebxbxbl
rbxecxcxcl
rdxedxdxdl
rsiesisisil
rdiedididil


Lecz to nie wszystko! Istnieją również rejestry specjalnego przeznaczenia, o czym pisałem w książce: Assembler x86 - Programowanie i Podstawy Systemów Operacyjnych. Aktualnie trwa na nią promocja -43%.


Czy C/C++ Jest Niskopoziomowe

Nie! Zdecydowanie C i C++ nie są językami niskopoziomowymi.

Owszem, C czy C++ są na niższym poziomie od języków, takich jak C#, Java czy Python, ponieważ między innymi są kompilowane bezpośrednio do kodu maszynowego danej architektury, ale nie są językami niskiego poziomu.

Pierwszy Kod Assemblera - Hello World Assembler x86

Teraz wreszcie trochę praktyki!

Kompilator, z którego będziemy korzystać to NASM. Kod będzie działał pod systemem GNU/Linux - tak też polecam zaczynać naukę, od pisania assemblera pod Linuxa.

Sekcje w Programie

Jeśli nie programowałeś w językach, takich jak C/C++, to pewnie nie spotkałeś się z pojęciem sekcji w programie.

Sekcje - segregują dane w pliku, poszczególne bajty w pliku mogą należeć tylko do jednej sekcji. Przykład? - sekcja text - przechowuje wykonywalny kod, jej zawartość nie może nachodzić na inne sekcje np. data.

Sekcji jest kilka:

 • text
  • wykonywalny kod programy
 • data
  • statyczne, globalne zmienne ze zdefiniowaną wartością
 • bss
  • zmienne bez zdefiniowanej wartości (lub równe zero)

Pierwszy Kod - Assembler exit process

section .text

  global _start

_start:
  mov ebx, 123
  mov eax, 1
  int 0x80

Na początku zdefiniowałem sekcję text, następnie jest dyrektywa global _start ona wskazuje na etykietę _start od której ma zacząć się wykonywać program.

Assembler - Etykiety

Etykiety - to w skrócie miejsca w kodzie, do których można skoczyć lub się odwołać.

Odwołanie (instrukcja call), to nie to samo, co skok (instrukcja jmp), ale tego tematu nie będę jeszcze poruszał.

Składnia nazwa:

Przykład ``` exit: mov ebx, 0 mov eax, 1 int 0x80

_start: jmp exit ```

Teraz możemy wrócić do kodu.

To co tutaj się dzieje - to wywołanie systemowe (syscall).

Wywołanie systemowe (syscall) - to w skrócie sposób komunikacji (interfejs) pomiędzy programem użytkownika, a jądrem systemu operacyjnego. Więcej o wywołaniach systemowych napisałem w książce Assembler x86 - Programowanie i Podstawy Systemów Operacyjnych.

(tak, średniki w assemblerze to komentarze, a znaki tabulacji nie mają znaczenia :))

mov ebx, 123 ; exit status
mov eax, 1  ; syscall number - 1 odpowiada sys_exit
int 0x80   ; przerwanie z numerem 0x80 - czyli linux syscall

Kompilacja Assemblera

Niestety NASM nie posiada linkera, który pozwoliłby na stworzenie pliku wynokywalnego w formacie ELF.

kompilacja:

nasm -f elf32 main.asm -o main.o

linkowanie:

ld -m elf_i386 main.o -o main

$ ./main
$ echo $?
 123

Działa! Mamy exit status 123.

Co dalej - Książka Assembler

Więcej na temat assemblera i systemów operacyjnych zostało opisane w książce: Assembler x86 - Programowanie i Podstawy Systemów Operacyjnych. Aktualnie trwa na nią promocja -43%.Podobne artykuły